Zena Mühendislik

2006 yılında Almanya Bremerhaven’de kurulmuş olan TEMKA LTD ŞTİ’ nin  partneri olarak Türk / Alman iş ortaklığını ülkemize taşıdık. Güncel teknolojik mühendislik çözümleriyle, endüstrinin birçok sektöründe, inşaat ve dış ticaret faaliyet alanlarında müşterilerimize kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaktayız.

Zena Mühendislik ailesi olarak, öncelikli stratejik hedefimiz; tüm paydaşlarımızın memnuniyetini sürdürülebilir kılmaktır.

MİSYON

Sahip olduğumuz kaynakları etkin kullanarak mühendislik alanında yenilikçi stratejiler geliştirmek ve tüm paydaşlarımızın beklentilerini en yüksek düzeyde karşılayıp, toplum ve ülke ekonomisi için değer yaratmak.

VİZYON

Global ölçekte, Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımız için, yenilikçi çözüm ve fırsatlar sunan, kurumsal değerlerine bağlı, alanında lider ve rekabetçi bir çözüm ortağı olmak.

KURUMSAL DEĞERLERİMİZ

Değerler, kültürümüzü ve iş yapış tarzımızı tanımlar. Şirket içindeki ve dışındaki davranışlarımızı yönlendirir; sahip olduğumuz farklılıkları uyum içinde ve saygı çerçevesinde yönetmemizi sağlar.

Dürüstlük ve Şeffaflık : Etik kurallara uyarız, ticari ve toplumsal ilişkilerimizde tüm paydaşlarımızı doğru bir şeklide bilgilendirerek onlara karşı daima gerçekçi bir duruş sergileriz.

Müşteri Odaklılık : Müşterilerimizi dinler, onların isteklerini anlamaya çalışırız. Müşterilerimizin beklentilerinden yola çıkarak, geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle onların ömür boyu sadakatini ve memnuniyetini kazanmayı amaçlarız.

Çalışanlar : Çalışanlarımıza güven ve saygı ile yaklaşarak onlara liderlik ederiz. Tüm çalışanlarımızın kendilerini geliştirmeleri için onlara eğitim ve gelişim fırsatları sağlarız.  Çalışanlarımızı, kültürümüzün en büyük zenginliği olarak görürüz.

Değişimi Yönetmek  : Değişen koşullar ve teknolojiye daha kolay ve hızlı adapte olmanın yolunun  değişimi doğru yönetmekten geçtiğine inanırız.

Sosyal Sorumluluk : İçinde yaşadığımız toplumun gelişimine katkıda bulunur ve toplumu oluşturan kişi ve kurumlara karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederiz.